Riolering/ hemelwater

Het water dat je thuis gebruikt in de keuken, badkamer of toilet wordt via (kunststof) buizen afgevoerd naar een centrale rioolbuis, van waar het op het riool terecht komt. Het riool bestaat uit een of meerdere, meestal betonnen buizen die het water naar de RWZI transporteren.

Het riool wordt echter niet alleen gebruikt om afvalwater te transporteren. Ook overtollig regenwater wordt via het riool afgevoerd. De neerslag wordt dan ook tot het afvalwater gerekend, omdat men het af wil voeren. De neerslag kan samen met het verontreinigde drinkwater afgevoerd worden (dit wordt een gemengd rioolstelsel genoemd) of apart (gescheiden rioolstelsel).

Zowel de aanleg als het onderhouden van diverse rioleringssystemen, binnen- en buitenriolering, behoort tot mogelijkheden binnen ons bedrijf, evenals het ontstoppen en het oplossen van stank- en beluchtingsproblemen.

Voor de aanleg en het onderhoud maken wij gebruik van hoogwaardig  PVC