Vraag:

Vanuit de gemeente Elburg kwam de vraag om een duurzame oplossing te bedeken voor verwarming en tapwater van de brandweerkazerne te Elburg.

Resultaat:

In overleg met de gemeente en adviseurs en plan gemaakt voor het toepassen van all-electric lucht water warmtepomen om het gebouw volledig gasloos te maken.

Door het afwijkende gebruik hebben wij een eigen regeling toegepast zodat de wensen optimaal behaald kunnen worden. Door het toepassen van 2 all-electric warmtepompen van Mitsubishi en het plaatsen van meer dan 200 zonnepanelen hebben wij dit gebouw een stuk energieneutraler gekregen.